محوطه سازی

به زبان ساده می توان محوطه سازی را چگونگی بکار بردن و جانمایی المان های مختلف مورد نیاز در یک فضا تعریف کرد. شاید در نگاه اول تصور این باشد که جدول بندی و مشخص کردن فضای سبز و راه ها تعریف مشخصی از محوطه سازی باشد، اما این چنین نیست و تمامی موارد بالا تنها اجزائی از عملیات پیچیده محوطه سازی می باشند .بعنوان مثال در محوطه سازی یک شهرک مسکونی بایستی تمامی موارد وضوابط مباحث مختلف مسکن و شهرسازی در کنار طراحی زیبا وچیدمان مناسب بکار برده شود که از این موارد می توان به جانمایی نقاط امن، دسترسی های مختلف، فضا سازی های مناسب با جمعیت، و تراکم کلی فضا اشاره کرد.

بعنوان نمونه دیگر می توان به محوطه سازی ویلا اشاره کرد که در کشور ما در حال افزایش می باشد. در محوطه سازی ویلا و باغ ها بایستی به زیبایی در کنار ایمنی و استاندارد بودن آن توجه نمود. به عنوان مثال استفاده از استخر در ویلا خود شرایط وضوابطی دارد که حتما بایستی در طراحی اولیه لحاظ گردد که متاسفانه امروزه مشاهده می شود در ویلاسازی که در کشور ما انجام می گیرد کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

در محوطه سازی باغ ها هم تقریبا این چنین موارد بایستی لحاظ شده و در طراحی های تخصصی استفاده شوند.

پلان محوطه سازی نقشه ای است که در آن نوع و موقعیت درختان،روش گل کاری،باغ آرایی و محوطه سازی،محل ساختمان ها،نوع حصار کشی،نوع وکف سازی مسیر های سواره و پیاده و…نشان داده می شود.

این پلان شامل مجموعه رشته های ورزشی مانند فوتبال ، تنیس ،استخر شنا و مکان های تفریحی مانند زمین بازی و سالن تئاتر می باشد

کامپوزیت

جدا از بحث زیبایی شناسی تنوع در اجرا و کیفیت متفاوت کامپوزیت آلومینیومی به طور خلاصه از ۲ منظر وجوه تمایز دیگری بین این محصول و سایر مصالح نماسازی وجود دارد.

اولین و مهمترین امتیاز این محصول وزن سبک آن و در نتیجه کمک قابل توجه به سبک سازی ساختمان می باشد.
چرا که بر همه اهل دانش و فن ساختمان پوشیده نیست که کاهش وزن لرزه ای ساختمان منجر به کاهش نیروی برش پایه و در نتیجه کاهش نیروی زلزله در محاسبات سازه ای می گردد. به طوری که در نتیجه این امر المانهای سازه ای ساختمان اقتصادی تر و بهینه تر طرح می شود که در واقع این امر جدا از مسئله خطر زلزله باعث سبکتر شدن مقاطع سازه ای می گردد .

همچنین به دلیل نصب یک اسکلت فلزی به ساختمان برای نصب این ورق ها نمی توان از تأثیر مطلوب این اسکلت به عنوان میانقاب ها صرف نظر نمود. وجه تمایز دیگر این محصول لحاظ مبحث ۱۹ مقررات ملی است. چرا که به دلیل وجود لایه پلی اتیلن و همچنین آب بند بودن این محصول در کنار وجود هوای محبوس بین ورق وساختمان یک عایق حرارتی – صوتی پیرامونی ساختمان بوجود می آید که تأثیر آن بسیار مطلوب و قابل توجه است.

طراحی بنا

اولين مسئله اي كه در طراحي بنا مد نظر قرار ميگيردعبارت از شكل سايت و ابعاد زمين طراحي است . بدين معني كه ميزان طبقات ، ابعاد حجمي كه ميخواست در زمين طراحي قرار گيرد ميبايست با ابعاد زمين تناسب داشته باشد . در اين زمينه كانسپت هاي متفاوتي و باشرايط حجمي گوناگون طراحي شود . هدف در طراحي همه اين كانسپت ها ايحاد معيارهايي براي انتخاب نوع ساختمان از لحاظ تعداد طبقات و يا مساحت تقريبي هر يك از طبقات بود . براي توضيح بيشتر بايد گفت : با توجه به عرض كم سايت هر ساختمان احتمالي اگر ميخواست بصورت گسترده و با طبقات كم روي كم روي سايت قرار گيرد موجبات افزايش عمق بنا را پديدي مي آورد . اين افزايش عمق موجب عدم دسترس به نو مطلوب در بنا ميشد . بديهي است كه اين نور مطلوب تنها ناز جبهه هاي شمالي و و جنوبي ميتوانست دريافت شود . مثلا ً هنگاميكه كانسپت هايي با طبقات كم ارائه ميگرديد نتيجه نهائي عبارت بود از يك عمق بيش از ۱۶ متري ( كه ۸ متر آن از حنوب و ۸ متر آن از شمال نو طبيعي درياف ميكند ) ، كه در نتيجه اتكاي ساختمان را به نور مصنوعي و درنتيجه افزايش مصرف انرژي و سوخت تزياد ميكرد. البته يك راه حل دراين زمينه ساخت دو بناي موازي وبود كه اين مسئله هم مشكلاتي را از قبيل اتلاف زمين مورد نياز جهت پاركينگ و اتكا به پاركينگ هاي طبقاتي اينجاد مينمود در چنين شرايطي كانسپتهاي مذبور حذف گرديد و با توجه به فشردگي عملكردها و ترتيب دادن به آنها در ارتفاع شكل گرفت . ايده يك ساختمان بلند ميتوانست مسائلي از قبيل دسترسي به نور مناسب را حل نموده مو جب كاهش مصرف انرژي ساختمان شود . همچنين با جلو گيري از تجزيه بنا به دو بناي موازي شرايط استفاده بهينه از مصالح و جلو گيري از هدر رفتن آنها و نيز مصرف كمتر انرژي فراهم مشد ( طبيعي است كه با تجزيه ساختمان به دو ساختمان مستقل مصرف و تلفات مصالح افزايش ميافت . همچنين اين استقلال موجبات مصرف بيشتر و تلفات انرژي را نيي فراهم ميكرد ) . سود عمده ديگري كه در اينگونه طراحي مد نظر بود ايجاد آزادي عمل در سايت بود. بدين معني كه با كاهش سطح كف طبقات ، مقدار كمتري از سطح سايت اشغال شده و آزادي عمل بيشتري ازجهت اجراي فضاهاي پاركينگ ، ايجاد آفمي تئاتر و …… در سايت بوجود مي آمدي . بنا بر اين يكي از اهداف طراحي در اين بخش ايجاد حجمي فشرده از لحاظ عملكردي بود كه در همين زمينه نيز كانسپت هاي ديگري ارائه گرديد .

اما كانسپت نهائي علاوه بر رعايت شرايطي كه ذكر شد ويژگيهاي جديدي را نيز ارائه نمود . يكي از اين ويژگيها ايجاد قوس در طول نما بود . اين قوس ميتوانست شرايطي را فراهم آورد كه در طبقات پائين تر و سطح هم كف آزادي عمل بيشتر در فضاهاي جمعي اطراف بنا بوجود آيد .

بدين معني كه با كاهش سطح مورد اشغال بنا در سايت ، اين سطح ميتوانست به عمكردهاي ديگري كه فوايد جمعي آنها بيشتر است اختصاص يابد .

اين فوائد شامل ايجاد فضاي سبز و چمن كاري و يا بطور كلي ايجاد يك پهنه وسيعتر در سطح هم كف براي مراجعين به ساختمان باشد . اهميت اين مسئله بخصوص با توجه به همجواري بنا با يك پارك بيشتر درك ميشود .

توسعه فيزيكي و شكل گيري نقشه طبقات :

آرايش ارائه شده در پلان بر اساس الگوي برنامه فيزيكي است كه شرح آن در شكل ( ….) آمده است .

در اين برنامه سعي شده تا با انتخاب فضاهاي مختلف از فضاهاي جمعي تا خصوصي ترين فضاها ، به حداكثر جزئيات ، نيازها و فرد عمكردها در يك محيط كار ي توجه شود .

بنا بر اين هدف ايجاد فضائي بوده است كه پس از بهره برداري دچار كمبود عملكردي نگردد.

همچنين اين برنامه بر اساس الگوي ارتباطات سازماني در يك دفتر بيمه شكل گرفته است .

بر اساس الگوي فوق ابتدا نمودار ارتباطات بين عمكردهاي مختلف ترسيم شد .

دراين نمودار لابي در ارتباط گسترده با ساير فضا ها قرار گرفته است . اين مسئله بدليل نقش و عملكرد مهم اين فضا در بناي اداري است . لابي محل ورود و خروج كارمندان و مراجعين ، اطلاعات (راهنماي مراجعين به بخشهاي مختلف بنا ) ، كارت زني ها و اصولاً محل گذر اوليه و مدخل ساختمان ميباشد . بنا براين ارتباط لابي با طبقات گوناگون ساختمان ضروري و منطقي است . از سوي ديگر هر يك از بخشهاي بيمه اي نيز بدليل مبادلاتي كه بين آنها وجود دارد ( همه آنها بصورت يك كل و احد و در خدمت يك مجموعه هستند ) در ارتباط با يكديگر در نظر گرفته شده اند . البته اين ارتباط به قوت ارتباطات مستقيم نيست چرا كه بطور كلي كارمندان يك بخش بيمه اي ارتباط قوي تر با مسئل بخش يا مسئولين جزئي تر در هر بخش ( مثل مسئول ذيحسابي ، مسئول بايگاني و ….) دارند . در مرحله بعد ارتباط بين مسئولين بخشهاي مختلف قوي تر خواهد بود . بدين معني كه كارمندان زير مجموعه هايي از كي مجموعه بزرگتر هستند كه در نهايت اين مجموعه هاي بزرگ با يكديگر بر قرار ميكنند . طبيعي است كه در هر بخش نيز فضاهاي خدماتي در ارتب

اط مستقيم با آن بخشها قرار دارند . البته برخي فضاهاي خدماتي مانند آسانسور ها نيز بين طبقات و بخشهاي مختلف ، مشترك هستند .

خدمات فنی ساختمان

خدمات فنی ساختمانی به چند دسته عمده تقسیم میشود.

۱- تاسیسات لوله کشی ساختمان

۲- تاسیسات و سیستمهای حرارتی

۳- تاسیسات و سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع

۴- تاسیساتی برقی و روشنایی ساختمان

۵- خدمات بنایی,ساختمانی و حفاظتی

۶- خدمات دکوراسیون

۷- آسانسور و بالابر

موارد اشاره شده در حیطه خدمات فنی تاسیساتی ساختمانی میباشد.

به طور اجمالی به بررسی و اهمیت یکایک موارد مذکور میپرادزیم.

تاسیسات لوله کشی ساختمان :

لوله کشی آب ساختمان , لوله کشی آب سرد و گرم با یک فشار قابل قبول به دورترین مصرف کننده

نصب و تعمیر پمپ های آبرسانی , پمپ تحت فشار و آتشنشانی, نصب و لوله کشی منبع و مخزن ذخیره آب

لوله کشی شوفاژ و رادیاتور , لوله کشی پکیج شوفاژ , لوله کشی گرمایش از کف , لوله کشی آبگرمکن

لوله کشی کولر گازی , لوله کشی داکت اسپلیت,لوله کشی چیلر , لوله کشی فن کویل

لوله کشی اطفا حریق, نصب تجهیزات اطفا حریق و شیرالات مربوطه

لوله کشی گاز , لوله کشی فاضلاب , لوله کشی سونا , استخر و جکوزی

نصب شیرالات بهداشتی ساختمان , نصب لوازم سرویس بهداشتی , آشپزخانه و سایر لوازم تاسیساتی

تاسیسات حرارتی :

تاسیسات حرارتی به نصب تجهیزات ,ادوات و مبدل های انرژی اتلاق میشود.

نصب و تعمیرات موتورخانه شوفاژ مرکزی , نصب مشعل , دیگ , منبع دوجداره ,کویل دار و مبدل حرارتی

نصب و تعمیر پمپ های سیرکولاسیون شوفاژ و پمپ های آب گرم و سرد

نصب کلکتور و لوله کشی موتورخانه , نصب شیر فلکه , نصب لرزه گیر , نصب دیگ های بخار

نصب تجهیزات استخر های روباز و سرپوشیده , سونا و جکوزی

نصب پکیج , آبگرمکن , بخاری,شومینه و لوازم گازسوز گرمایشی

نصب فن کویل دیواری و سقفی , نصب رادیاتور شوفاژ

کانال کشی تاسیسات حرارتی

تاسیسات برودتی و تهویه مطبوع :

نصب و تعمیر انواع کولر گازی , نصب و تعمیر کولر آبی

نصب و تعمیر انواع چیلر جذبی , تراکمی , آب خنک , هواخنک و تبخیری

نصب و تعمیر هواساز , نصب فن های تهویه مطبوع

نصب و تعمیر داکت اسپلیت , نصب و تعمیر مینی چیلر

نصب دریچه , کانال سازی و کانال کشی کولر های آبی , فن کویل ها و تهویه مطبوع

خدمات برقی ساختمان :

خدمات برقی ساختمان شامل سیم کشی ساختمان به روشنایی ها,کلیدپریز ها و سایر مصرف کننده ها میباشد.

اجرا و تعمیر سیم کشی ساختمان , کابل کشی ساختمان ,داکت کشی و تقسیم برق ساختمان

نصب و تعمیر تابلو برق ساختمان , آسانسور , موتورخانه و واحدهای آپارتمانی

نصب و تعمیر جعبه فیوز , کلید مینیاتوری , جعبه تقسیم و فیوز های ساختمان

نصب کلیدپریز ,لوستر , روشنایی ,سرپیچ , لامپ , چراغ , هالوژن و سایر روشنایی ها

نصب ترانس برق , دیمر , سنسور های حرکتی , فوتوسل سایر لوازم برقی

خدمات بنایی و ساختمانی :

خدمات بنایی و ساختمانی همانطور که از نامش پیداست شامل اجرا و تعمیرات بنایی ساختمان میباشد.

بازسازی , نوسازی و تغییر تحولات داخل آپارتمان و ساختمان , خدمات فنی منزل

خدمات سفت کاری , آجرچینی , بلوک چینی , حصار چینی

خدمات سنگ کاری , کاشیکاری , گچ کاری , سیمانکاری , نماکاری

خدمات عایق کاری , ایزوگام , قیرگونی و آسفالت کاری

خدمات آهنگری , جوشکاری , در و پنجره سازی , حفاظ سازی , درب ,قفل و کلید سازی

خدمات دکوراسیون :

طراحی , اجرا , تغییرات و تعمیرات دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان

کابینت سازی , نجاری و ساختن دکور ها , کمدها و میزهای داخل آپارتمان

نصب , تعمیر و نگهداری آسانسور :

نصب آسانسور , تعمیرات و نگهداری آسانسور , نفربر و بالابرهای ساختمانی و فروشگاهی

خدمات فنی منزل :

جهت مشاوره ,درخواست نیرو , سرویسکار, تعمیرکار , مجری و استاد کار در زمینه خدمات ساختمان با ما در تماس باشید.